Tel. +(34) 93.131.62.98 info@unesco-audiovisual-ep.org

Centre UNESCO Internacional per a la Creativitat Audiovisual

El Centre conceptualitza, formula, produeix i avalua projectes i productes audiovisuals que donin suport, il·lustrin o difonguin els ideals, programes i activitats de la UNESCO, centrant-se en temàtiques relacionades amb les àrees d’acció de l’Organització: educació, cultura, ciències i comunicació.

Amb aquest propòsit, el Centre col·labora amb reconeguts productors i realitzadors audiovisuals així com amb canals de televisió públics i privats, establint aliances i garantint que els estàndards de producció responen als criteris de qualitat més exigents, ja sigui a nivell de contingut com de format, i que estan en línia amb els objectius de la UNESCO.

El Centre també funciona com a intermediari per a fomentar iniciatives que potenciïn un ús creatiu del mitjà audiovisual, identificant oportunitats de producció per a projectes audiovisuals, passanties en mitjans de comunicació o productores per a joves realitzadors de països emergents i altres mecanismes de col·laboració per a projectes que proposin incrementar la visibilitat de l’acció i dels ideals de la UNESCO.

La UNESCO ens ha confiat la gestió de la Plataforma Audiovisual a fi de contribuir a la consecució del Pla d’Acció de la Declaració Universal per a la Diversitat Cultural (2001), oferint serveis d’intercanvi de programes audiovisuals molt diversos a nivell cultural, afavorint el flux d’informació a nivell mundial, així com l’expressió de la diversitat cultural i el diàleg intercultural a través del mitjà audiovisual.

Història de la UNESCO

Unesco-Audiovisual Creativity